Informasjon om Koronaviruset

Minel har innført flere tiltak for å begrense smittespredning av Koronaviruset. Vi gjør det vi kan for å ta vare på våre ansatte, samtidig som vi prøver å yte best mulig service til våre kunder og samarbeidsparter under trygge forhold.

Minel har innført gode rutiner for rengjøring, hånd- og hostehygiene. Antibac er tilgjengelig i alle bilene våre, og vi følger Folkehelseinstituttets råd.

Serviceoppdrag

Så lenge det ikke er påvist smitte eller er mistanke om smitte hos elektriker eller kunde er det ikke noe i veien for å gjennomføre oppdraget. Det er viktig at både elektriker og kunde følger myndighetenes anbefalinger. Elektrikeren avstår fra å håndhilse og holder anbefalt avstand til alle på arbeidsstedet.

Minel

Etter 20 års samarbeid i Elnett Øst ser vi nytten av å framstå med et felles navn og lik profil, og vi skifter derfor navn på konsernet til Minel AS.

Minel blir Norges femte største elektroentreprenør, og vil få 600 millioner kroner i omsetning og sysselsette mer enn 400 ansatte.

Vi danner Minel for å sikre arbeidsplassene. Vi vil bli bedre rustet til å møte endringer og konkurranse i tiden framover. Elektrobransjen er i stor utvikling, og skal vi ivareta kundens behov, er det viktig med økt kompetanse og kapasitet.

Konsernet vil fortsatt ha lokalt eierskap, og det sikrer lokal verdiskapning. Alle datterselskapene beholder sine tidligere navn, men får i tillegg Minel i navnet sitt. Vi er lokalisert på 20 steder på Østlandet fra Otta i nord til Sarpsborg i sør.

Våre selskap skal fortsette som før med tradisjonell elektroinstallasjon i alle typer bygg mot privatmarkedet, utbyggere og offentlig sektor. Vi har vært elektrikeren til familier i generasjoner og vi er godt kjent i våre lokalmarked. Det skal våre Minel-bedrifter fortsette med.

Dyktige ansatte

Selskapene i Minel har vist god utvikling de siste årene. Vi har dyktige fagfolk og ledere som vet hva kundene trenger. Det er viktig for oss å bygge Minel videre på den lokale forankringen, og sørge for at kundene fortsatt får god oppfølging og service.