Elbillader med 2,2 - 7,4 kW ladeeffekt

1 Eaton xChargeIn A-Serien

NOK 0

Eaton xChargeln A-serien gir 2,2 – 7,4 kW ladeeffekt. A-Serien er Eatons enkleste ladestasjon, beregnet for enkle applikasjoner. A-Serien passer i private installasjoner uten behov for samstyring med andre systemer, slik som smarthusløsninger eller andre ladestasjoner. Det tas forbehold om at det er plass og kapasitet i sikringsskapet, og om at det eksisterende berørte elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Evt. graving er ikke medregnet i prisen. Det medtas ikke ladekabel i tilbudet.